Patiëntentstop! – Patient stop! – Arrêt patientèle!

Om de kwaliteit van de zorg te bewaken, kunnen vanaf heden en dit minstens tot 30/09/2024 geen nieuwe patiënten meer aangenomen worden. Andere gezinsleden, die op hetzelfde adres wonen van gezinnen, waarvan nu al één of meerdere gezinsleden patiënt zijn van onze...

Nieuwe afsprakenagenda

Huisartsenpraktijk Het Spoor werkt sinds 11/01/23 met een nieuwe afsprakenagenda. Enkel patiënten met een globaal medisch dossier kunnen een online afspraak maken en dit alleen met het gebruik van het rijksregisternummer. U kunt natuurlijk ook telefonisch een afspraak...

Wij verwelkomen dhr. John Brackx

Wij verwelkomen dhr. John Brackx in ons team in de functie van verpleegkundige/praktijk-assistent. Hij is elke dag in de praktijk aanwezig van 14h tot 18h en beantwoordt dan de telefonische oproepen. Voor afspraken wensen wij u nog steeds te vragen de...