Spijkerstraat 6 - 9880 Aalter - 09/375 11 69

Onze visie op huisartsgeneeskunde:

Uw huisartsen zijn als allrounder uw centrale aanspreekpunt bij problemen en uw gezondheidsmanager in een hoogtechnologische omgeving. Als huisartsen zullen wij dankzij kennis van de levens- en de familiesfeer sneller een minder functioneren opmerken.

Wij begeleiden u van dichtbij en zulllen u in medische zaken advies verlenen. Samen met u zoeken we naar de juiste beslissing. Na deskundig advies hebt u echter steeds het laatste woord en wij zullen altijd achter uw keuze blijven staan.


Wij leveren integrale zorg. Dit betekent dat we ook aandacht hebben voor u als persoon, voor uw psychosociaal welzijn en rekening houden met een familiale en professionele context.


We bieden niet alleen curatieve zorg maar hechten ook veel belang aan preventie.  We wensen een herkenbaar aanbod van zorg te bieden met een basispakket dat voor elke patiënt gegarandeerd wordt.


Wij begeleiden patiënten vanaf de geboorte door alle verschillende levensfasen inclusief de laatste levensdagen.


Een intensieve en flexibele samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners, zowel binnen als buiten de praktijk, vinden wij zeer belangrijk.


Binnen de praktijk werken wij in een vaste associatie waarbij we streven naar een onderlinge samenwerking met ruimte voor overleg.  Alle medische gegevens zijn opgeslagen in een centraal medisch dossier waardoor elke arts in de praktijk altijd toegang heeft tot deze gegevens en deze worden secuur bijgehouden.


Uw huisartsen hechten veel belang aan ‘evidence based medicine’ (EBM). Dat is een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde geneeskunde. Wij engageren ons hiertoe om voldoende bijscholingen en opleidingen te volgen zodat wij de snelle medische evolutie blijven volgen en geaccrediteerde huisartsen kunnen blijven.

Deze manier van werken vereist laagdrempeligheid, een goede vertrouwensrelatie, een goede organisatiestructuur en duidelijke communicatie. Het vereist een wederzijds respect en openheid.

Onze missie:

Door de toenemende complexiteit van de zorgvragen en het breed huisartsenaanbod is het de missie te komen tot een praktijk met verschillende evenwaardige huisartsen waar ruimte is voor breed overleg en mogelijkheid tot taakdifferentiatie. Hierdoor is het mogelijk dat men voor bepaalde vragen doorverwezen kan worden naar de huisarts die zich hiertoe extra heeft bekwaamd.


Om een brede zorg te kunnen aanbieden is er delegatie nodig van niet-kerntaken naar ondersteunend personeel. Dit zal dan ook binnen de praktijk uitgebouwd worden. Zo blijft er ruimte om aan elke patiënt de best mogelijke zorg te kunnen aanbieden.


De zorgcontinuïteit moet gegarandeerd blijven en dit kan alleen wanneer er een goede en intensieve samenwerking is met de collegae uit de huisartsenkring.  Ook de samenwerking met andere hulpverleners op de eerste lijn moet op een perfecte samenwerking berusten. Hieraan zal dan ook de nodige tijd en ruimte moeten  besteed worden.