Om de kwaliteit van de zorg te bewaken, is het niet mogelijk alle patiënten die zich aanmelden als nieuwe patiënt te kunnen inschrijven.

Wij geven voorrang aan volgende groepen:

 • vervolledigen van families op hetzelfde adres
 • Inwoners van Aalter-Centrum die van buiten Aalter naar Aalter verhuizen en nog geen huisarts in Aalter hebben, waarbij opnieuw voorrang gegeven wordt aan familie van eigen patiënten.

Indien u patiënt wenst te worden in onze praktijk, vragen wij dat u zich op voorhand aanbiedt bij de verpleegkundige voor een intakegesprek. U dient uw identiteitskaart mee te brengen.

U contacteert hiervoor best op voorhand telefonisch de praktijk in de namiddag.

Indien wij op dit moment u niet kunnen inschrijven als patiënt , informeert u best eens bij de andere collega-huisartsen van Aalter of meldt u zich op een later tijdstip opnieuw aan.

Verder kan u als patiënt ons helpen om onze praktijk vlot te orgeniseren:

 • Heb je een afspraak nodig, wacht dan niet te lang om deze vast te leggen.
 • Zie je online geen beschikbare afspraken en je hebt een dringend probleem? Bel naar de praktijk. Doorgaans houden we een aantal afspraken achter de hand, specifiek voor mensen met dringende problemen. We zoeken samen met jou naar een gepaste oplossing.
 • Beschrijf kort het probleem.
 • Geraak je niet meteen telefonisch binnen in de praktijk? Heb even geduld, waarschijnlijk zijn de telefoonlijnen overbezet. Probeer het over een vijftal minuten nog eens.
 • Ga vóór elke consultatie na of je nog voorschriften voor je vaste medicatie nodig hebt en vraag deze tijdens je afspraak.
 • Hou je telefoongesprek zo kort mogelijk. Heb je meer tijd nodig, maak dan een afspraak.

Geplande controles

 • Als je op een geplande controle moet komen, boek dan liefst één of twee weken op voorhand je afspraak in.
 • Geplande controles plan je bij voorkeur niet op maandagen, brugdagen of na een verlengd weekend. Zo kunnen mensen, die in het weekend ziek worden, vlotter terecht.
 • Plan routine afspraken bij voorkeur buiten de schoolvakanties. Vaak nemen huisartsen dan zelf ook verlof en is het dus drukker voor de overgebleven artsen.