Om de kwaliteit van de zorg te bewaken, kunnen vanaf heden en dit minstens tot 30/09/2024 geen nieuwe patiënten meer aangenomen worden.

Andere gezinsleden, die op hetzelfde adres wonen van gezinnen, waarvan nu al één of meerdere gezinsleden patiënt zijn van onze praktijk, kunnen wel nog als patiënt aanvaard worden.

Je hebt zeker al in de media gehoord of gelezen dat huisartsen het momenteel erg druk hebben. Dat wil echter niet zeggen dat we je niet verder kunnen helpen of dat je je zorg moet uitstellen.

Wel vraagt het iets meer planning om iedereen tijdig de gepaste hulp te bezorgen. En je kunt ons daarbij ook helpen. Hierbij enkele tips.

  • Heb je een afspraak nodig, wacht dan niet te lang om deze vast te leggen.
  • Zie je online geen beschikbare afspraken en je hebt een dringend probleem? Bel naar de praktijk. Doorgaans houden we een aantal afspraken achter de hand, specifiek voor mensen met dringende problemen. We zoeken samen met jou naar een gepaste oplossing.
  • Beschrijf kort het probleem.
  • Geraak je niet meteen telefonisch binnen in de praktijk? Heb even geduld, waarschijnlijk zijn de telefoonlijnen overbezet. Probeer het over een vijftal minuten nog eens.
  • Ga vóór elke consultatie na of je nog voorschriften voor je vaste medicatie nodig hebt en vraag deze tijdens je afspraak.
  • Hou je telefoongesprek zo kort mogelijk. Heb je meer tijd nodig, maak dan een afspraak.

Geplande controles

  • Als je op een geplande controle moet komen, boek dan liefst één of twee weken op voorhand je afspraak in.
  • Geplande controles plan je bij voorkeur niet op maandagen, brugdagen of na een verlengd weekend. Zo kunnen mensen, die in het weekend ziek worden, vlotter terecht.
  • Plan routine afspraken bij voorkeur buiten de schoolvakanties. Vaak nemen huisartsen dan zelf ook verlof en is het dus drukker voor de overgebleven artsen.