De focus voor covidboosters ligt bij mensen met een verhoogd risico op overlijden of een ernstig ziekteverloop: 65-plussers, personen die in een instelling voor langdurige zorg verblijven en alle zwangere vrouwen in elk stadium van de zwangerschap. 

Komen ook in het vizier van een covidvaccinatie: elke patiënt van 18 jaar of ouder met ten minste één onderliggende chronische aandoening, zelfs als deze gestabiliseerd is. Het is onduidelijk of ongecompliceerde hypertensie als enige comorbiditeit een voldoende hoge risicofactor vormt om covidvaccinatie aan te raden. 

Personen met ernstige neuropsychiatrische aandoeningen, zoals depressie, verstandelijke beperking, dementie en schizofrenie, vormen wel een doelgroep voor het covidvaccin. Ook mensen met een zeldzame ziekte zijn kandidaten om het vaccin aan te raden.

Roken (huidige rokers én voormalige rokers) verdubbelt het risico op een ernstige COVID-19-infectie, bovenop leeftijd en onderliggende comorbiditeiten. Ook fysiek inactieve mensen, personen met alcoholmisbruik of een chronische drugproblematiek lopen een extra risico. Een individuele risicoanalyse laat toe om het nut van een covidbooster in te schatten voor deze patiënten.

Zwangere vrouwen die nog niet werden gevaccineerd tegen COVID-19 ontvangen een primovaccinatie, gevolgd door een herhalingsinenting na zes maanden. Zwangeren die in het verleden al een basisvaccinatie of herhalingsinenting kregen, ontvangen een bijkomende booster, met een interval van zes maanden tussen de vorige. Observationele studies wijzen erop dat COVID-19-vaccinatie met een mRNA-vaccin tijdens de zwangerschap geen nadelige gevolgen heeft voor de zwangerschap en voor het kind (evidence van afwezigheid van effect). Een zwangere die COVID-19 doormaakt, heeft een grotere kans op complicaties dan een niet-zwangere vrouw van dezelfde leeftijd en constitutie 

Hoewel de bescherming tegen een symptomatische infectie met de omikronvariant snel afneemt, adviseert de Hoge Gezondheidsraad om zorgverleners op individuele basis zoveel mogelijk te beschermen om het risico op overdracht naar de meest kwetsbare patiënten zo klein mogelijk te houden en ervoor te zorgen dat de gezondheidszorg tijdens de kritieke winterperiode voor alle patiënten optimaal functioneert.

Deze vaccinatiestrategie voor zorgverleners betekent niet het achterwege laten van de gekende beschermmaatregelen. 

In het verlengde hiervan situeert zich de cocoonstrategie, waarbij inwonenden en (mantel)zorgers van personen met een ernstige aantasting van het immuunsysteem gevaccineerd worden om deze persoon te omringen met een extra bescherming.

Nieuwe data komen online na 19/9